โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดย นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรทจังหวัดลพบุรีและชุมชนคุณธรรมวัดอัมพวัน ณ วัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี

 

  

  

  

  

คอมเมนท์