โครงการส่งเสริมกิจกรรมการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในชุใชน 2560 (งานจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์)

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมกิจกรรมการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในชุใชน 2560(งานจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี” โดยมี นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ พร้อมทั้งยังมี พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก และ ประชาชน ผู้นำชุมชน คณะครู อาจารย์ และนักเรียน จากโรงเรียน ต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ ตำบลบางขันหมาก เข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้

 

  

  

  

คอมเมนท์