โครงการเข้าวัดทำบุญอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดย นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.และ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ร่วมทำกิจกรรม “โครงการเข้าวัดทำบุญอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐” ได้ทำการถวายเทียนพรรษา และ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดสิงห์ทอง ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี

 

  

  

  

คอมเมนท์