กิจกรรมตักบาตรน้ำผึ้ง ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ตรงกับวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ร่วมสืบสานงานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง ซึ่งเป็นประเพณีของชาวไทยมอญที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นประเพณีนี้ที่ควรอนุรักษ์สืบต่อไป

 

  

  

  

คอมเมนท์