กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ร่วมกับ สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลบางขันหมาก จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในเขตพื้นที่ตำบลบางขันหมากทั้ง 12 หมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

 

  

  

คอมเมนท์