โครงการคัดแยกขยะ ประจำเดือน กันยายน 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จัดกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะ ประจำเดือน กันยายน 2560 ณ ศาลาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก 

 

  

  

คอมเมนท์