สังเกตุสถานการณ์น้ำประตูระบายน้ำหมู่ที่ 9

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 นายธนู เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำทีมสังเกตุสถานการณ์น้ำ และทำคันกั้นประตูระบายน้ำหมู่ที่ 9 น้ำเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนหมู่ที่ 9 และทำการย้ายมอเตอร์เครื่องสูบน้ำประปา หมู่ที่ 9เนื่องจากระดับน้ำสูงขึ้น

  

  

  

คอมเมนท์