ซ่อมแซมประตูจ่ายน้ำประปาของโรงผลิตน้ำประปาหมู่ที่ 10

ทีมกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ดำเนินการซ่อมประตูจ่ายน้ำประปา ของโรงผลิตน้ำประปาหมู่ที่ 10 เกิดชำรุดเสียหาย และขณะเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จจนสามารถใช้งานได้ตามปกติ

  

คอมเมนท์