ลอยผ้าป่าทางเรือ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ชมรมยุวชนไทยรามัญวัดอัมพวัน ชุมชนคุณธรรมวัดอัมพวัน จัดกิจกรรม “ประเพณีลอยผ้าป่าทางเรือ มอญบางขันหมาก ประจำปี 2560”  ขึ้นในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมภูมิปัญญา และความเชื่อท้องถิ่นของชาวมอญบางขันหมาก ตลอดจนเป็นการพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี ในรูปแบบการจัดงานประเพณี ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีให้เกียรติมาเป็นประธาน

  

  

  

  

  

คอมเมนท์