กิจกรรม “แปลงขยะปัน ปันสุข”

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดกิจกรรม “แปลงขยะ ปันสุข” โดยการรับบริจาค ขยะรีไซเคิล จาก ประชาชนชาวตำบลบางขันหมาก โดยรายได้จาการขายขยะรีไซลเคิล ทางกลุ่มได้จัดซื้อของเพื่อบริจาค ในสถานการณ์โควิด-19

คอมเมนท์