จิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณ วัดกลาง ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากนำโดยนายธนู เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงาน ได้ร่วมกับ เจ้าหน้าฝ่ายปกครอง นำโดย นายสินาทร โอ่เอี่ยม นายอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางขันหมาก ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ได้ทำความสะอาด บริเวณโดยรอบ วัดกลาง ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี

คอมเมนท์