งาน “เธียเริ่มเจี๊ยะเปิงฟะ” ครั้งที่ ๑๕

ในวันเสาร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดย นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากพร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา และ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้เข้าร่วม กิจกรรม “เธียเริ่มเจี๊ยะเปิงฟะ” ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๕ ณ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหม่ก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายสุภกิณห์ แวงซิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

คอมเมนท์