ลงพื้นที่สำรวจ โรงผลิตน้ำประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ทั้ง 2 โรงผลิต

วันที่ 3 มีนาคม 2565  นางสาวสุฐาธรรม   อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และ สมาชิก อบต. ได้ลงพื้นที่สำรวจ โรงผลิตน้ำประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ทั้ง 2 โรงผลิต เพื่อที่จะให้ทราบปัญหา

คอมเมนท์