ลงพื้นที่ เป็นตัวแทน นำสิ่งของบริจาค ที่ได้รับมา เพื่อไปมอบให้กับบ้านผู้ประสบอัคคีภัยในตำบลบางขันหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดย นางสาวสุฐาธรรม   อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  ได้ลงพื้นที่ เป็นตัวแทน นำสิ่งของบริจาค ที่ได้รับมา เพื่อไปมอบให้กับบ้านผู้ประสบอัคคีภัย

คอมเมนท์