ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565  ครั้งที่ 1

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565  ครั้งที่ 1 เวลา 10.00 น. นำโดย นายสมเกียรติ์ พันธุ์ชื่น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บางขันหมาก และนางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เป็นผู้เปิดประชุมสภาดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

 

คอมเมนท์