กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2565

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น. นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ ซึ่งมีการมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติของสตรี ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับแต่ละหมู่บ้านในตำบลบางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี โดย ว่าที่ ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้นำข้าราชการและประชาชนผู้ร่วมงาน ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

คอมเมนท์