โครงการต้นไม้ของแม่ดูแลผืนแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 จังหวัดลพบุรี โดยคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ได้จัดทำโครงการต้นไม้ของแม่ดูแลผืนแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณวัดกลาง ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมี ว่าที่ ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอเมืองลพบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน #นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางขันหมาก เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานพระราชกรณียกิจในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณวัดกลาง ตำบลบางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คอมเมนท์