โครงการฝึกอบรมเรียนรู้ด้านอาชีพเสริมสร้างรายได้ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเรียนรู้ด้านอาชีพเสริมสร้างรายได้ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ สตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส อสม. ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 70 คน โดยมุ่งเน้นให้ความรู้ด้านอาชีพ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีรายได้จากการประกอบอาชีพ จากหลักสูตรขนมวุ้นแฟนซี ขนมดอกจอก เพื่อนำความรู้ไปต่อยอด พัฒนาการ ตามสถานการณ์ปัจจุบัน

คอมเมนท์