งานสืบสานประเพณีไทยรามัญเมืองลพบุรี ณ วัดอัมพวัน

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีไทยรามัญเมืองลพบุรี ณ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภาภรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีไทยรามัญบางขันหมาก พร้อมด้วยว่าที่ ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอเมืองลพบุรี  และหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน เข้าร่วมสักการะรูปเหมือน หลวงปู่ทอกรัก สุุวณฺณสาโร จากนั้นเปิดขบวนแห่ไปตามเส้นทางภายในตำบลเพื่อให้ประชาชนได้กราบสักการะ

คอมเมนท์