กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัดโพธิ์ระหัตและ รพ.สต.บางขันหมาก

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนานำโดย นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก และคณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลบางขันหมาก อสม. ได้เข้าทำความสะอาดบริเวณวัดโพธิ์ระหัต และ รพ.สต.บางขันหมาก

คอมเมนท์