ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูลกรท่องเที่ยว จึงจัดตั้งศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวไว้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 036-784619 หรือเว็บไซต์ www.bangkanmark.org

คอมเมนท์