ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ต.บางขันหมาก ไปใช้สิทธิการเลือกตั้ง ปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ต.บางขันหมาก ไปใช้สิทธิการเลือกตั้ง ปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่จัดไว้

สำหรับประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในต.บางขันหมาก แต่ไปทำงานต่างพื้นที่ และไม่สามารถเดินทางกลับมาเลือกตั้งในเขตที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน สามารถลงทะเบียนขอเลือกตั้งนอกเขตด้วย 5 ขั้นตอนต่อไปนี้

1. เตรียมบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน
2. กรอกคำขอใช้สิทธินอกเขตผ่านเว็บไซต์ http://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/
3. กรอกข้อมูลส่วนตัว
4. ตรวจสอบข้อมูลและเลือกเขตที่ต้องการใช้สิทธิ
5. ปริ้นท์คำขอหรือแค๊ปหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐาน

โดยผู้ยื่นคำขอเลือกตั้งนอกเขตได้ตั้งแต่วันนี้-19 กุมภาพันธ์ 2562 และให้ไปลงคะแนนได้ที่เขตเลือกตั้งที่เลือกไว้ในวันที่ 17 มีนาคม 2562 นี้

คอมเมนท์