เลื่อนกำหนดการประชาคม ประจำปี 2560

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้กำหนดการประชาคมประจำปี 2560 ขึ้นนั้น และได้ทำการประชาสัมพันธ์ไปแล้วในข้างต้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอเลื่อนกำหนดการประชาคมออกไป โดยยังมิได้กำหนดวันและเวลาที่แน่นอนขึ้นใหม่ หากมีกำหนดการประชาคมใหม่ขึ้นมาทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

คอมเมนท์