เชิญชวน “การแยกขยะ” องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอเชิญชวนประชาชนแยกขยะให้มีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากที่บ้านของท่าน นอกจากนี้ยังกำหนดตารางกำหนดราคาการรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ดังนี้

 

คอมเมนท์