รับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือนเมษายน 2560

วันที่ 10 เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้รับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือนเมษายน 2560 โดยวันนี้เป็นวันแรกของการรับซื้อในวันนี้ได้มี ผู้นำชุมชน ทั้ง สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรวมทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่ ในเขตตำบลบางขันหมาก ได้นำขยะรีไซเคิลมาขายให้กับทางอบต. เพื่อเข้าร่วมโครงการ “การแยกขยะให้มีประสิทธิภาพ ควรเริ่มจากต้นทางที่บ้านท่าน” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จึงขอเชิญชวน พี่น้อง ประชาชน ชาวบ้าน บางขันหมาก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

  

  

  

 

คอมเมนท์