รับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือนเมษายน 2560

วันที่ 10 เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้รับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือนเมษายน 2560 โดยวันนี้เป็นวันแรกของการรับซื้อในวันนี้ได้มี ผู้นำชุมชน ทั้ง สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรวมทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่ ในเขตตำบลบางขันหมาก ได้นำขยะรีไซเคิลมาขายให้กับทางอบต. เพื่อเข้าร่วมโครงการ “การแยกขยะให้มีประสิทธิภาพ ควรเริ่มจากต้นทางที่บ้านท่าน” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จึงขอเชิญชวน พี่น้อง ประชาชน ชาวบ้าน บางขันหมาก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วันที่ 10 เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้รับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือนเมษายน 2560 โดยวันนี้เป็นวันแรกของการรับซื้อในวันนี้ได้มี ผู้นำชุมชน ทั้ง สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรวมทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่ ในเขตตำบลบางขันหมาก ได้นำขยะรีไซเคิลมาขายให้กับทางอบต. เพื่อเข้าร่วมโครงการ “การแยกขยะให้มีประสิทธิภาพ ควรเริ่มจากต้นทางที่บ้านท่าน” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จึงขอเชิญชวน พี่น้อง ประชาชน ชาวบ้าน บางขันหมาก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

  

  

  

 

คอมเมนท์