รณรงค์แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ” การแยกขยะให้มีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ร่วมกับผู้นำชุมชน ได้ร่วมรณรงค์แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ” การแยกขยะให้มีประสิทธิภาพ ควรเริ่มจากต้นทางที่บ้านท่าน ” เพื่อรณรงค์การกำจัดและแยกขยะอย่างถูกวิธี ให้กับพี่น้องประชาชนบางขันหมาก ได้ทราบข้อมูลและความรู้การแยกขยะอย่างถูกวิธี

 

  

  

 

คอมเมนท์