ตารางราคาการรับซื้อขยะรีไซเคิล

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดทำ ตารางราคาการรับซื้อขยะรีไซเคิล ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ไว้ตามจุด ต่าง ๆ ทั้ง 12 หมู่ โดยรอบตำบล และหน้าสำนักงาน เพื่อเป็นการแจ้งราคาในการรับซื้อขยะรีไซเคิล ให้พี่น้องชาวตำบลบางขันหมากทราบ ราคาการรับซื้อขยะรีไซเคิลในแต่ละเดือน จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลง ตามราคาตลาดทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากจะแจ้งราคาให้พี่น้องประชาชนได้ทราบราคาเดือนต่อเดือน และขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลบางขันหมากทุกท่าน นำขยะรีไซเคิลมาขายได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากจึงขอประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง facebook ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแจ้งข่าวสารและกิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ให้ได้ทราบมา ณ ที่นี้

 

  

  

 

คอมเมนท์