กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก และขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบางขันหมากที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภาฯ ดังกล่าวได้ โดยแจ้งความจำนงค์ได้ที่เลขานุการสภาฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คอมเมนท์