รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงาน จำนวน 3 อัตรา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงาน จำนวน 3 อัตรา ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ในวันและเวลาราชการ

คอมเมนท์