แหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาของอบต. ได้เกิดปัญหาเน่าเสีย มีกลิ่นเหม็น และมีปริมาณที่น้อยลง จึงไม่สามารถที่จะผลิตน้ำประปาได้

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ใช้น้ำประปาของ อบต.บางขันหมากทราบเนื่องจากขณะนี้ แหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาของอบต. ได้เกิดปัญหาเน่าเสีย มีกลิ่นเหม็น และมีปริมาณที่น้อยลง จึงไม่สามารถที่จะผลิตน้ำประปาได้ ทำให้ประชาชนผู้ใช้น้ำได้รับความเดือดร้อน ทางอบต.จึงได้ดำเนินการทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ไปถึงสำนักงานชลประทานที่ 10 ขอเพิ่มระดับน้ำในคลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก 3 เพื่อที่จะทำให้ อบต.บางขันหมาก ได้มีน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา ให้เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค ของประชาชนผู้ใช้น้ำในตำบลบางขันหมาก

 

คอมเมนท์