อัตราภาษีป้าย (ใหม่) ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย (ใหม่) ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ยื่นแแบบและชำระภาษีในเดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

คอมเมนท์