รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก มีความประสงค์จะดำเนินจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ในตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ, ผู้ช่วยนายช่างโยธา) จำนวน 2 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป (คนงาน ปฏิบัติงานธุรกิจ สังกัด กองช่าง) จำนวน 2 อัตรา เปิดระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2564 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 036-784619 หรือดูรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์