เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา ตามวันและเวลาดังกล่าว

คอมเมนท์

เอกสารแนบ