ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส “ไม่ซื้อสิทธิ ขายเสียง”

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวตำบลบางขันหมาก ร่วมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อให้ได้สมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นที่ดีมีคุณภาพเข้าไปบริหารท้องถิ่น ในวันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ

 

คอมเมนท์