ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 หากเจ้าของที่ดินเห็นว่าไม่ถูกต้องสามารถยื่นคำร้องคัดค้าน และหาไม่ปรากฎรายชื่อสามารถติดตามตรวจสอบข้อมูลในประกาศน ได้ที่ฝ่ายจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก โทร 036-784619 ในวันและเวลาราชการ

คอมเมนท์