ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คอมเมนท์

เอกสารแนบ