ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2566

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามขั้นตอนนั้น อาศัยตามอำนาจฯ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์