คู่มือ/เอกสารประกอบการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ในระบบแท่ง)

ท่านสามาถดูฉบับออนไลน์ได้ที่นี่ คลิก

คอมเมนท์