เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก มีกำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จึงขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมสภาฯ ในวันดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ