เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากขอเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยพร้อมเพรียงกัน

คอมเมนท์

เอกสารแนบ