เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2564 นั้น จึงขอประกาศเรียกประชุมในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

คอมเมนท์

เอกสารแนบ