ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก
113 หมู่ที่ 4 ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์/โทรสาร 036-784619
Email: info@bangkanmark.org
Facebook: www.facebook.com/bkm.lopburi