ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมีผู้ชนะการเสนอราคาตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์