ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการสตรีผู้ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการสตรีผู้ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมีผู้ชนะการเสนอราคาตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์