ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับใช้ในงานสำหรับใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันมหามงคลพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการซื้อน้ำดื่มสำหรับใช้ในงานสำหรับใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันมหามงคลพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมีผู้ชนะการเสนอราคาตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์