ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้างานการศึกษา จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการซื้อวัสดุไฟฟ้างานการศึกษา จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมีผู้ชนะการเสนอราคาตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์