ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้ากองช่าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการซื้อวัสดุไฟฟ้ากองช่าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมีผู้ชนะการเสนอราคาตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์