ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแแอสฟัลท์ติคคอนกรีต หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คอมเมนท์

เอกสารแนบ