ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตจเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติดคอนกรีต หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)

คอมเมนท์

เอกสารแนบ