ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานบริการผลิตและพิมพ์เอกสารของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดจ้างงานบริการผลิตและพิมพ์เอกสารของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น บัดนี้มีผู้ชนะเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ